Du er her

Spørsmål

Kan biblioteket fritt kopiere og låne ut Open access-innhold?

Kan bibliotek kopiere og låne ut dokumenter som ligger i open access arkiv, for eksempel Brage? Dokumentet har denne teksten på baksiden av tittelbladet: "xxxx's publikasjoner kan kopieres fritt og videreformidles til andre interesserte uten avgift. En forutsetning er at navn på utgiver og forfatter(e) angis- og angis korrekt. Det må ikke foretas endringer i verket".

Advokaten svarer

Publisert 14. mars 2012, oppdatert 7. februar 2019

I utgangspunktet får du her en tillatelse (en lisens) til fri bruk såfremt du sørger for navngivelse og ikke tar noe vederlag fra andre. Lisensen omfatter både eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten uten endringer. Du må derfor i utgangspunktet kunne kopiere og låne ut dokumentet. Det kan ligge bruksbegrensninger i arkivets brukervilkår, og i så fall må slike begrensninger også  respekteres.  

 

 

 

Tillegg for grunnopplæring

Det er ingen spesielle vurderinger eller hensyn for grunnopplæringen for dette spørsmålet.

Tillegg for høyere utdanning

Spørsmålet retter seg fortrinnsvis inn mot høyere utdanning.