Du er her

Spørsmål

Kan bibliotek kopiere og låne ut dokumenter som ligger i open access arkiv, for eksempel Brage? Dokumentet har denne teksten på baksiden av tittelbladet: "xxxx's publikasjoner kan kopieres fritt og videreformidles til andre interesserte uten avgift. En forutsetning er at navn på utgiver og forfatter(e) angis- og angis korrekt. Det må ikke foretas endringer i verket".

Advokaten svarer

Publisert 14. mars 2012, oppdatert 8. juni 2016

I utgangspunktet får du her en tillatelse (en lisens) mot navngivelse og uten å kunne ta vederlag til å eksemplarfremstille og tilgjengeliggjøre dokumentet uten endringer. Du må derfor i utgangspunktet kunne kopiere og låne ut dokumentet. Det kan følge begrensninger i hva du kan gjøre av brukeravtalen til arkivet, så disse må også sjekkes og respekteres.  

Tillegg for grunnopplæring

Det er ingen spesielle vurderinger eller hensyn for grunnopplæringen for dette spørsmålet.

Tillegg for høyere utdanning

Spørsmålet retter seg fortrinnsvis inn mot høyere utdanning.

 
1 Start 2 Fullføre