Du er her

Spørsmål

Kan elever tilgjengeliggjøre innlesninger på LMS?

Kan elever eller studenter lese inn artikler eller bøker og gjøre lydopptaket tilgjengelig for medelever eller medstudenter i form av lydbok i en lukket læringsplattform?

Advokaten svarer

Publisert 19. oktober 2010, oppdatert 5. februar 2019

I utgangspunktet kan man ikke lese inn eller publisere bøker, noveller, dikt eller artikler skrevet av andre uten tillatelse fra forfatteren. Et unntak er sitater som kan leses inn uten at man må be om tillatelse. Se: Hvor mye kan siteres?

Det er mulig å lese inn verk dersom bruken kan sies å være privat. Det vil den kunne være dersom de som gis tilgang er begrenset til en lukket krets av personlige venner, f.eks. en mindre kollokviegruppe.

Se også:

Innlesing av tekster og publisering på LMS?
Publisering på LMS kontra nettet? 

Tillegg for grunnopplæring

Klasseromsundervisning i grunn- og videregående skole anses for å være innenfor det private området pga. det nære forholdet mellom elever og lærer til en klasse som følger hverandre over flere år. Elever i grunn- eller videregående skole kan derfor lese inn et verk og publisere det på en digital læringsplattform forutsatt at kun læreren og de andre elevene i klasse har tilgang til nettsiden. Nettsiden må altså beskyttes med passord o.l.

Tillegg for høyere utdanning

Regelen om privat bruk omfatter ikke bruk av studenter i høyskoler og universitet. Disse må derfor be opphavsmannen om lov til å bruke verket så fremt disse ikke deler privat mellom hverandre i en liten og avgrenset gruppe. Tilgjengeligjøring på LMS der store grupper, og om så flere årstrinn, har tilgang vil ikke være tillatt uten videre.