Du er her

Spørsmål

Kan en filmsnutt fra YouTube brukes i en eksamensoppgave som kun leses av sensorene?

Kan et bilde eller en filmsnutt fra YouTube.com, eller et annet nettsted, brukes i en eksamensoppgave som kun skal leses av sensorene?

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

De aller fleste bilder og filmer som ligger på internett er beskyttet av opphavsrett og det innebærer at du i utgangspunktet må ha en tillatelse (eller lisens) fra opphavsmannen for å kunne bruke bildet. Dette gjelder selv om kun sensorene skal ha eksamensoppgaven.

Se Hva er opphavsrett?

En del bilder og filmer er publisert på internett under fribrukslisenser som gir deg mulighet til å benytte bilder og film både åpent på internett og i lukkede brukergrupper. Lisensen innebærer altså en tillatelse til bruk fra opphavsmannen. Den mest kjente fribrukslisensen er Creative Commons.

I Kopinor-avtalene for kommuner og fylkeskommuner, og universiteter og høyskoler gis det tillatelse til å kopiere materiale fra nettet innenfor rammene av Kopinor–avtalene. Dette alternativet er svært partisk og åpner for bruk av mye materiale. En bør imidlertid være klar over at det står i Kopinor-avtalen: "Eventuelle abonnements-/lisensavtaler og kjøpsbetingelser som institusjonen er bundet av, går foran denne avtalen." Det betyr at nettstedet kan ha vilkår som hindrer kopiering som ellers ville vært lov under Kopinor-avtalen.

Filmer som ligger på YouTube.com kan brukes i samsvar med YouTubes brukervilkår. Helt kort så innebærer vilkårene at du fritt kan streame filmer og vise dem på egen nettside/blogg eller lignende så lenge bruken er ikke-kommersiell og forutsatt at filmene ikke endres. Du kan også laste ned filmer når de er merket for "download" eller med en liknende link av YouTube. For mer informasjon se YouTubes brukervilkår

En populær billedbase som inneholder mange bilder som er publisert under fribrukslisenser er Flickr. Det er også mulig å søke seg frem til bilder som er publisert under fribrukslisenser, f.eks. via Googles billedsøk