Du er her

Spørsmål

Kan en studentbedrift bruke programmer lisensiert for bruk i utdanning?

Advokaten svarer

Publisert 12. januar 2012, oppdatert 27. februar 2019

I praksis vil de fleste programvarelisensene som er beregnet på studenter eller for "akademisk bruk" ikke tillate kommersiell bruk.

Siden målet med en studentbedrift er å lære å drive en bedrift vil studentbedriften normalt drive med begrenset kommersiell aktivitet. Hvis lisensen bare tillater ikke-kommersiell bruk, bør ikke studentbedriften bruke programvaren i sine kommersielle aktiviteter. For eksempel vil publisering av en app på Android Market eller App Store utviklet med programvare for akademisk bruk normalt ikke være lov, særlig hvis en tar betalt for appen, eller får reklame-, sponsor- eller andre inntekter fra appen. Det er også normalt i strid med lisenser for akademisk bruk å lage for eksempel grafisk design som en selger. En må vurdere definisjonen av akademisk bruk i hver enkelt avtale. 

Det er selvsagt ingen ting i veien for å ta kontakt med leverandøren for å høre om studentbedriften kan få en tillatelse.

Bruker studentbedriften fri (eller åpen) programvare inneholder ikke disse lisensene noen begrensning mot kommersiell bruk og studentbedriften kan derfor fritt bruke programvaren. Det kan derfor være praktisk for studentbedriften å undersøke om det finnes alternativ fri programvare.

Tillegg for grunnopplæring

Spørsmålet innretter seg mot høyere utdanning, men for grunnutdanningen så har en tilsvarende undervisningsform i elevbedriften (GS) og ungdomsbedriften (VGS). Forholdet til hva som er og ikke er kommersiell virksomhet vil allikevel være det samme, og en bør gjøre vurderinger i hver enkelt avtale. Ut over opphavsretten, så bør en for grunnutdanningen også være bevisst avtalerett og kontraktsrett; herunder mindreåriges adgang til å inngå kontrakter.