Du er her

Spørsmål

Kan en underviser lese inn tekster for publisering på LMS?

Kan en underviser lese inn artikler eller bøker og gjøre lydopptaket tilgjengelig for elevene eller studentene i form av lydbok på en lukket læringsplattform?

Advokaten svarer

Publisert 19. oktober 2010, oppdatert 5. februar 2019

Underviseren kan ikke lese inn et verk, som bøker, noveller, dikt eller artikler, uten tillatelse fra forfatteren. Å lese inn et verk og publisere det på nettet innebærer både en eksemplarfremstilling og en tilgjengeliggjøring som er en del av opphaverens enerett ifølge åndsverkloven. Mindre deler kan imidlertid leses inn som sitater, se 

Hvor mye kan siteres?

Tillatelse til å lese inn verket må man få fra opphaveren direkte. Fagforeningene for forfattere og oversettere kan være behjelpelige med kontaktopplysninger for sine medlemmer og kan komme med råd om hvordan rettighetene skal klareres.

Forfattere av skjønnlitterære bøker kan nås via Den norske Forfatterforening.

Faglitterære forfattere og oversettere kan nås via Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Barne- og ungdomsbokforfattere nås via Norske barne- og ungdomsbokforfattere.

Det er også egne regler for innspilling av lydbøker til bruk for funksjonshemmede. Kun enkelte organisasjoner og biblioteker har tillatelse til å spille inn slike bøker etter avtale med Staten ved Kulturdepartementet. Mer informasjon om bruk av disse lydbøkene kan man få hos Statped (om tilpassede lydbøker for grunnopplæringen) og hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) (gjelder universitet, høgskoler og fagskoler).