Du er her

Spørsmål

Kan en undervisningsinstitusjon nekte ansatte å publisere sine forelesninger eller andre egenutviklede undervisingsressurser på internett?

Advokaten svarer

Publisert 15. oktober 2010, oppdatert 8. juni 2016

Den ansatte bør være forsiktige med å publisere undervisningsressurser åpent på internett dersom arbeidsgiver uttrykkelig ber om at det ikke gjøres og arbeidsgiver har gode grunner for å motsette seg publisering.

Utgangspunktet er at den som har laget undervisningsressursene har opphavsretten til det. Opphavsrettighetene omfatter retten til å bestemme hvorvidt ressursene skal publiseres og hvordan det skal skje. Utgangspunktet er altså at den ansatte bestemmer om ressursene skal publiseres eller ikke.

Dersom arbeidsgiver har overtatt opphavsrettighetene til undervisningsressursene så er det arbeidsgiver som bestemmer hvorvidt de kan publiseres. Arbeidsgiver overtar rettighetene når det er utrykkelig avtalt og når arbeidsavtalen skal tolkes slik.
Se også: Opphavsretten - ansatt eller arbeidsgiver?

Arbeidsgiver kan også ha en bruksrett til ressursene som kan være til hinder for publisering. Dersom bruksretten må forstås slik at den gir en eksklusiv bruksrett til arbeidsgiver og kollegaer så kan ikke materialet publiseres åpent.

Dersom undervisningsressursene inneholder materiale som andre har opphavsretten til har den som publiserer materialet ansvar for at det innhentes samtykke fra alle opphavsmenn før materialet publiseres. I forkant av ressurskrevende utviklingsprosjekter med flere rettighetshavere bør rettighetene og bruken avtales i forkant slik at konflikter unngås.

I tillegg har de ansatte en generell lojalitetsplikt til arbeidsgiver som kan hindre publisering. Eksempelvis dersom publisering er i strid med undervisningsinstitusjonens retningslinjer eller dersom publisering vil være svært uheldig fordi undervisningsressursene er uferdige eller om undervisningsinstitusjonen er i en vanskelig konkurransesituasjon.

Det kan også være krav i andre regelverk som hindrer publisering, for eksempel dersom undervisningsressursene inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette må undersøkes i det enkelte tilfellet.