Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruk av utklipp fra Google Earth i undervisningen?

Må man klarere innhold, slik som screenshots eller animasjoner, fra Google Earth til bruk i undervisning ved en høgskole?

Advokaten svarer

Publisert 18. september 2012, oppdatert 22. mars 2019

Google Earth er en virtuell verden som er svært anvendelig for bruk i alle fag der det er behov for informasjon om jordkloden.

Google Earth oppfordrer lærere og studenter til å aktivt bruke tjenesten i undervisningen, samt komme med tilbakemeldinger vedrørende bruken.

Dette kan tolkes som et samtykke om at utklipp fra Google Earth kan brukes i undervisningsinstitusjoner så lenge dette er i samsvar med Googles Vilkår for bruken. Det skal derfor heller ikke være nødvendig å klarere innholdet i screenshots eller animasjoner fra Google Earth til bruk i undervisning.