Du er her

Spørsmål

Må man klarere innhold, slik som screenshots eller animasjoner, fra Google Earth til bruk i undervisning ved en høgskole?

Advokaten svarer

Publisert 18. september 2012, oppdatert 8. juni 2016

Google Earth er en virtuell verden som er svært anvendelig for bruk i alle fag der det er behov for informasjon om jordkloden.

Google Earth oppfordrer lærere og studenter til å aktivt bruke tjenesten i undervisningen, samt komme med tilbakemeldinger vedrørende bruken.

Dette kan tolkes som et implisitt samtykke om at utklipp fra Google Earth kan brukes i undervisningsinstitusjoner så lenge dette er i samsvar med Googles Vilkår for bruken. Det skal derfor heller ikke være nødvendig å klarere innholdet i screenshots eller animasjoner fra Google Earth til bruk i undervisning.