Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruke bilder og tegneseriestriper i presentasjoner?

Kan jeg bruke bilder og tegneseriestriper i presentasjoner og forelesninger i undervisning og på konferanser? Presentasjonen kan bli publisert på institusjonens eller konferansens hjemmeside etterpå.

Advokaten svarer

Publisert 14. mars 2012, oppdatert 23. november 2016

Bilder og tegneseriestriper vil normalt være beskyttet av opphavsrett. For å kunne bruke dette, det vil si for å kunne tilgjengeliggjøre de for allmennheten og foreta eksemplarfremstilling, må du enten ha en tillatelse av opphavsmannen (lisens) eller så må ett av unntakene fra opphavsmannens enerett komme til anvendelse. 

Unntaket for eksemplarfremstilling (kopiering) til privat bruk, eller begrensingen av eneretten ved tilgjengeliggjøring (for eksempel vise presentasjonen) innenfor privatsfæren, passer ikke her siden publikum ikke er innenfor privatsfæren. De har ikke nære vennskaps- eller familiebånd. 

Unntaket for sitat passer ikke hvis tegneserien eller bildet kun er brukt for humoristiske formål, men kan passe for eksempel hvis presentasjonen dreier seg om tegneserier og en kommenterer på den aktuelle tegneserien.

Derfor vil en normalt ha behov for en lisens som gir en rett til å bruke tegneserier i presentasjoner og legge den ut på nettet. Dette er nok et område som det syndes mye på. Enkelte tegneserier lar deg kjøpe lisens, for eksempel strandcomics.no, mens andre allerede er lisensiert under liberale lisenser som Creative Commons

Tillegg for grunnopplæring

Klasseromsundervisning i grunnskolen anses imidlertid for å være innenfor det private området, se Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 126, selv om denne praksisen er kritisert.