Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruke bilder og tegneseriestriper i presentasjoner?

Kan jeg bruke bilder og tegneseriestriper i presentasjoner og forelesninger i undervisning og på konferanser? Presentasjonen kan bli publisert på institusjonens eller konferansens hjemmeside etterpå.

Advokaten svarer

Publisert 14. mars 2012, oppdatert 22. mars 2019

Bilder og tegneseriestriper vil normalt være beskyttet av opphavsrett, som kunstneriske verk. For å kunne bruke slikt materiale på de beskrevne måter, må du enten ha en tillatelse fra opphaveren (lisens), eller så må en av de såkalte «lånereglene» i åndsverkloven kap. 3 komme til anvendelse. 

Bruk på konferanser og på institusjonens eller konferansens hjemmeside vil være utenfor en privat kontekst, og ingen av lovens avgrensninger for privat bruk, f.eks. privatkopieringsregelen i § 26, vil derfor være anvendelige. 

Også sitatregelen vil kun ha en begrenset anvendelse. Den passer f.eks. ikke hvis tegneserien eller bildet kun er brukt for humoristiske formål eller som dekor. Derimot kan den være anvendelig hvis presentasjonen dreier seg om tegneserier og gjelder den aktuelle tegneserien/bildet, eller tegneserien/bildet benyttes for å illustrere et generelt poeng.

PÅ denne bakgrunn vil man normalt ha behov for å innhente tillatelse fra opphaveren for å kunne bruke tegneserier og bilder i presentasjoner på denne måten. Dette er nok et område som det syndes mye på, og den bruken som foregår i praksis, i virkelighetens verden, er ikke nødvendigvis retningsgivende for hvor lovens grenser går. Enkelte tegneserier lar deg kjøpe lisens, for eksempel strandcomics.no, mens andre allerede er lisensiert under liberale lisenser som Creative Commons. Tilsvarende for bilder

Tillegg for grunnopplæring

Her gjelder det en særregel for undervisning i ordinær klasseromsundervisning (grunnskolen og videregående). Det følger av åndsverkloven § 43 fjerde ledd at fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området. Slik bruk faller derfor pr. definisjon utenfor opphaverens enerett og kan dermed foretas fritt, uten å innhente tillatelse og uten å måtte betale for det. Bruk av f.eks. en Powerpoint-presentasjon regnes i denne sammenheng som fremføring. Å dele noe over digitale nett regnes som overføring, men hvis websiden er åpen for alle, vil man være utenfor klasseromssituasjonen. For å komme inn under regelen, må tilgangen være begrenset til klassens elever.