Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruke klipp fra film/TV-serie?

Jeg underviser i film-og videoproduksjon og er avhengig av å vise massevis av korte klipp fra spillefilmer, TV-serier og fra filmer publisert på nettet. Betyr det at jeg ikke kan podcaste mine forelesninger, på grunn av rettighesproblematikk?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 22. mars 2019

Dersom de korte klippene er sitater fra andres arbeid kan forelesningen podcastes. Undervisning i film- og videoproduksjon er et typisk eksempel på en kontekst der sitat fra film og TV vil være aktuelt og lovlig. Sitatet må være i samsvar med god skikk og begrenset til den utstrekning formålet betinger, jf. åndsverkloven § 29.

Spillefilmer, TV-serier og filmer kan siteres når undervisningen gjelder disse verkene, eller for å skape debatt, spre kunnskap, gi kritikk eller for å belyse en påstand. Derimot kan sitatretten ikke påberopes der deler av en film eller et musikkstykke kun brukes for å skape stemning eller som ren underholdning. Et verk kan siteres uten tillatelse fra opphaveren og det må ikke betales vederlag for bruken.

Se også:
Hvor mye kan siteres?
Forskjell på sitat og annen gjenbruk?

Dersom det skal brukes mer enn hva som kan anses som et sitat, må det innhentes samtykke fra rettighetshaverne før forelesningen kan podcastes.