Du er her

Spørsmål

Jeg underviser i film-og videoproduksjon og er avhengig av å vise massevis av korte klipp fra spillefilmer, TV-serier og fra filmer publisert på nettet. Betyr det at jeg ikke kan podcaste mine forelesninger, på grunn av rettighesproblematikk?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Dersom de korte klippene er sitater fra andres arbeid kan forelesningen podcastes.

Spillefilmer, TV-serier og filmer kan siteres når undervisningen gjelder disse verkene, eller for å skape debatt, spre kunnskap, gi kritikk eller for å belyse en påstand. Sitatretten omfatter ikke deler av en film eller et musikkstykke som brukes for å skape en stemning eller som ren underholdning. Et verk kan siteres uten tillatelse fra opphavsmannen og det må ikke betales vederlag for bruken.

Se også:
Hvor mye kan siteres?
Forskjell på sitat og annen gjenbruk?

Dersom det skal brukes mer enn hva som kan anses som et sitat, må det innhentes samtykke fra rettighetshaverne før forelesningen kan podcastes.