Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruke skjermbilder for å visualisere lenker uten å be om tillatelse?

Kan jeg visualisere lenker til eksternt innhold ved å vise skjermbilder fra nettsidene eller bilder fra filmer jeg lenker til uten å måtte spørre rettighetshaver om lov?

Advokaten svarer

Publisert 31. august 2011, oppdatert 12. februar 2019

Utgangspunktet er at du må ha tillatelse fra rettighetshaver for å kunne kopiere og bruke andres materiale på din nettside. Det hender at rettighetshaver gir slik generell tillatelse til bruk ved å publisere materiale under fri bruks-lisenser som f.eks. Creative Commons.

Som et eksempel er innholdet på NDLAs sider (Nasjonal Digital Læringsarena) lagt ut gratis og fritt tilgjengelig for alle. For mer informasjon om bruken, se NDLAs nettsider.

De mest vanlige Creative Commons-lisensene gir rett til fri bruk av materialet så lenge opphaveren er kreditert (navngitt) og eventuelt må nye bearbeidelser du lager også publiseres under samme lisensvilkår. Noen lisenser beskytter materiale mot videre bearbeiding og ofte er kun ikke-kommersiell bruk tillatt. Før du kopierer nettsider og materiale fra ulike nettsider må du undersøke hvorvidt det er informasjon om opphavsrett eller bruksrett og mulige lisenser på nettsiden. Vanligvis fremgår slik informasjon nederst på nettsiden.

Dersom nettsiden ikke har informasjon om hvordan innholdet kan brukes er svaret mer usikkert. På samme måte som for Googles bildesøk er det mulig man kan innfortolke et samtykke til å vise en miniatyrversjon av bilder på nettsiden så lenge ikke opphaveren utrykkelig har reservert seg mot en slik bruk. Dersom bildene som skal illustrere lenker genereres automatisk bør en også respektere bransjestandarder for reservasjon mot indeksering og automatiserte besøk som for eksempel robots meta tag og robots.txt.
Se for eksempel: 
Informasjon fra Google. Bruk av miniatyrbilder vil normalt falle utenfor sitatretten.

Husk at du kun må lenke til lovlig utlagt materiale og at lenkingen skal være lojal mot materialet det lenkes til.

Se også:
Hva er Creative Commons?
Ansvar for at lenker er lovlige?