Du er her

Spørsmål

Kan jeg bruke stillbilder fra en TV-serie i en oppgave?

Kan jeg bruke stillbilder fra en tv-serie i min bacheloroppgave? Må bildene i så fall tas fra en DVD-versjon av tv-serien? Hvordan viser jeg til kildene?

Advokaten svarer

Publisert 1. juni 2011, oppdatert 22. mars 2019

Sitatretten åpner for at en kan benytte screenshots og små klipp fra offentlig tilgjengelig tv-serier og DVD-er når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger, jf. åndsverkloven § 29. I bacheloroppgaven kan du altså ikke bruke flere screenshots fra tv-serien enn det du har et rimelig behov for i din faglige analyse eller for illustrasjonsformål. Du kan sitere både nye og gamle tv-serier, men, med mindre du har opphaverens tillatelse, kan du ikke sitere fra en serie eller annet som enda ikke har blitt offentliggjort.

Hvis du vil bruke tv-serier du finner på nettet bør du passe på at kilden du henter materialet fra er en lovlig kilde. Du må heller ikke bruker teknikker som bryter tekniske beskyttelsessystemer i prosessen.

Når det gjelder kildehenvisning må du både forholde deg til åndsverkloven og til reglene som gjelder på universitetet eller høyskolen du går på. Fra et juridisk perspektiv vil det være tilstrekkelig at du oppgir for eksempel navnet på serien og episoden samt hvem som er oppført som innehaver av opphavsretten. Dette finner du vanligvis ved å se på åpningen av tv-serien og i rulleteksten. Universitetet eller høyskolen din kan tenkes å stille krav til mer presis kildehenvisning.

Se også: 
Forskjell på sitat og annen gjenbruk?
Hvor mye kan siteres?
Publisering av innhold fra nett?