Du er her

Spørsmål

Kan jeg dele kjøpt musikk i LMS for å bruke i undervisning?

Jeg er musikklærer og bruker ofte musikk som jeg selv har kjøpt for personlig bruk til undervisning. Kan jeg legge kjøpt musikk på en passordbeskyttet nettside (ikke LMS) for å bruke siden til undervisning. Musikken kan ikke lastes ned, men bare spilles av fra siden. Kan jeg eventuelt la elevene få passordet til siden for å bruke musikken i tilknytning til undervisningen?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 23. november 2016

Om musikk kan brukes i undervisning beror bl.a. på kilden musikken er hentet fra.

Åndsverksloven åpner for bruk av musikk i undervisning. I denne sammenheng er åndsverksloven § 21 første ledd som innebærer at et utgitt verk fritt kan fremføres offentlig ved undervisning særlig interessant. Dette unntaket kan imidlertid fravikes ved avtale og det gjøres normalt av strømmingstjenestene.

For bruk av strømmet musikk fra f.eks. Spotify og TIDAL, se svar på spørsmål om en kan bruke Spotify i undervisningen

Åndsverksloven § 21 første ledd kan derimot være aktuelt dersom underviseren bruker musikk kjøpt på CD, forutsatt at CD-en ikke er underlagt særlige brukervilkår (noe de vanligvis ikke er). Underviseren vil sannsynligvis kunne gjøre et begrenset antall spor fra CD-en om til MP3 filer og legge musikkfilene ut på en passordbeskyttet nettside for personlig yrkesmessig bruk, jfr. åndsverkloven § 12. At musikken spilles fra nettsiden for en klasse burde etter åndsverksloven § 21 første ledd da være i orden.

Å gi elever passord for tilgang til nettsiden i forbindelse med undervisningen vil antagelig være i orden forutsatt at musikken bare brukes i undervisningsøyemed og forutsatt at elevene ikke kan laste ned musikken. For å sikre at tilgangen kun benyttes i undervisning anbefaler vi underviseren å endre passordet når undervisningsperioden er over.

 
1 Start 2 Fullføre