Du er her

Spørsmål

Er det mulig å klarere bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale som ligger tilgjengelig på Facebook direkte med Facebook i stedet for med opphavsmannen?

Advokaten svarer

Publisert 4. mai 2011, oppdatert 8. juni 2016

Brukeravtalene med Facebook gir Facebook vide rettigheter til alt innhold som blir delt på Facebook, men oss bekjent tilbyr ikke Facebook noen klareringstjeneste hvor en kan lisensiere materiale som brukere har lagt ut på Facebook.

Det kan være flere grunner til det. For det første ville nok mange brukere reagert på dette og et slikt tillitstap er ikke ønskelig for Facebook. Det er også høyst diskutabelt om Facebook har rett til å gjøre noe slikt. Videre vil den som har lastet opp materialet på Facebook i mange tilfeller ikke være opphavsmannen til materialet eller på annen måte ha ervervet tilstrekkelige rettigheter til å gi Facebook de omfattende rettighetene avtalen legger opp til, og Facebook vil ikke kunne gi bedre rettigheter til andre enn de rettighetene de selv har mottatt. Bestemmelsen i brukeravtalen til Facebook er nok i hovedsak laget for å beskytte Facebook heller enn for å drive salg av materiale brukerne har delt.