Du er her

Spørsmål

Kan jeg legge ut video som podkast av forelesninger med bilder (fra eksempelvis anatomiske atlas)?

Jeg underviser i anatomi og biomekanikk. I den forbindelse tar jeg video (m/lyd av forelesninger/power point) hvor jeg har bilder fra eksempelvis ulike anatomiske atlas. Det jeg underviser kan ha verdi for andre utover egen institusjon. Lurer derfor på om det er det er mulig å legge ut slikt materiale fritt som podcast?

Advokaten svarer

Publisert 5. februar 2019

Bilder som hentes fra anatomiske atlas vil kunne ha opphavsrettslig vern, og dersom det skulle dreie seg om fotografiske bilder, vil slike alltid ha vern etter åndsverkloven § 23. Kopinoravtalen gir undervisere adgang til bl.a. å ta digitale kopier fra lærebøker (som anatomiske atlas), og etter låneregelen i åndsverkloven § 43 kan slike bilder fritt «fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning». Dette omfatter både bruk av power-point ved klasseromsundervisning (fremføring) og tilgjengeliggjøring av ppt-presentasjoner eller opptak av forelesning over nett (overføring). Imidlertid kreves det etter § 43 at tilgjengeliggjøringen skjer som ledd i undervisning. Det innebærer at en podcast ikke kan legges ut åpent på nett. Tilgangen bør begrenses til dem man er satt til å undervise, dvs. elever/studenter ved institusjonen og evt. andre institusjoner som undervisningsvirksomheten er rettet mot.