Du er her

Spørsmål

Kan jeg lenke til Lovdata på LMS?

Kan jeg kopiere lenken til en forskrift på lovdata.no og publisere den som en ressurs i vår læringsplattform Fronter?

Advokaten svarer

Publisert 31. juli 2012, oppdatert 12. februar 2019

 Ja, du kan lenke til en forskrift på Lovdata.

Lenking er som regel lov, så lenge det ikke er reproduksjon med publisering/offentliggjøring. Spesielle regler gjelder også for lover, forskrifter og rettsavgjørelser. En del nettsteder har brukervilkår som legger begrensninger på hvor og hvordan du kan lenke. Følger du disse brukervilkårene er du selvsagt på den trygge siden, men slike brukervilkår kan by på den del juridiske problemer som for eksempel hvorvidt brukeren har akseptert brukervilkårene og om brukervilkårene er rimelig også med tanke på ytringsfriheten. Det kan derfor være begrensninger i muligheten til å håndheve slike brukervilkår.

Det er verdt å merke at blant annet lover, forskrifter og rettsavgjørelser i seg selv ikke blir vernet av åndsverkloven og derfor fritt kan kopieres, jfr. åndsverkloven § 14. Imidlertid kan Lovdata ha laget oppsummeringer av dommer eller lagt til kommentarer og henvisninger i lover og forskrifter som kan være vernet og dermed ikke fritt kan kopieres.