Du er her

Spørsmål

Kan jeg publisere Podcast og/eller PowerPoint-presentasjoner med opphavsrettslig beskyttede filmer og bilder på en digital læringsplattform (LMS)?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Nei, i utgangspunktet kan du ikke publisere undervisningsmateriale som inneholder filmer og bilder andre har rettighetene til uten deres samtykke.

Du kan publisere undervisningsmateriale som sitater fra filmer og kringkastingssendinger når undervisningen gjelder disse arbeidene, eller for å skape debatt, spre kunnskap, gi kritikk eller for å belyse en påstand. Et verk kan siteres uten tillatelse fra opphavsmannen og det må ikke betales vederlag for bruken. Se også:

Det er inngått avtaler med rettighetshaverorganisasjonene som bl.a. gir rett til å kopiere, distribuere og lagre digitalt materiale i læringsplattformen og å vise digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler. Disse avtalene innebærer at bilder kan brukes i Podcast og/eller PowerPoint presentasjoner som publiseres i LMS mot at det betales vederlag for bruken, se også: Er det ulike regler for kopiering og publisering på internett, i private kretser og i lukkede grupper (som læringsplattformer f.eks. Fronter og Its Learning)?

Disse avtalene omfatter ikke rettighetene til film. Rettighetene til bruk av film kan klareres gjennom MPLC Norge eller Norwegian Film AS. Norske produsenter må i noen tilfeller kontaktes direkte. Kontaktopplysninger kan du få fra Norske film- og tv-produsenters forening.