Du er her

Spørsmål

Kan jeg publisere innhold fra nett?

Kan jeg publisere hele eller deler av et bilde, en tekst, et musikkstykke eller lignende som jeg finner på internett?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 22. mars 2019

Opphavsrettens utgangspunkt er at det å publisere noe på Internett er en tilgjengeliggjøring for allmennheten – en handling som faller inn under opphaverens enerett etter åndsverkloven § 3. Så langt det dreier seg om en frembringelse som har opphavsrettslig vern, er utgangspunktet derfor at slik publisering krever samtykke fra rettighetshaveren.

Dersom verket er merket med en fribrukslisens som f.eks. Creative Commons, eller hentet fra en database som eksplisitt tillater gjenbruk, er det fritt fram å dele det videre. Hvilken bruk som er tillatt fremgår av i så fall av lisensvilkårene/tillatelsen. Opphaveren til det opprinnelige verket har etter åndsverkloven § 5 bl.a. krav på å bli navngitt. 

I andre tilfeller kreves samtykke fra opphaveren for å gjenbruke hele eller deler av et verk. Et unntak er bruk av mindre deler som sitater. Det er lov å sitere verk uten tillatelse og uten at det betales for bruken.

Også enkelte andre av åndsverklovens låneregler (kap. 3) kan gi grunnlag for publisering uten samtykke, f.eks. der verket kun utgjør bakgrunnen i et bilde man selv har tatt (fotografi tatt i et rom der det i bakgrunnen henger et kunstverk på veggen) (§ 30), bruk av bilde ved medias nyhetsformidling (et Pushwagner-maleri benyttes som illustrasjon ved medieomtale av nyhet om at dette bildet er solgt til rekordpris på auksjon) (§ 36), etc.