Du er her

Spørsmål

Er det lov å legge ut en tidsskriftartikkel i full tekst på læringsplattform, når artikkelen er hentet fra en av de basene vi abonnerer på?

Advokaten svarer

Publisert 5. mai 2011, oppdatert 8. juni 2016

Læreinstitusjonen har, da den tegnet abonnementet, inngått en avtale med leverandøren av basen. Disse abonnementsavtalene varierer fra leverandør til leverandør, men inneholder ofte et forbud mot å legge tidsskriftartikler i full tekst på ut på andre plattformer. Begrensinger som følger av abonnementsavtaler må respekteres - også når læreinstitusjonen har en Kopinor-avtale.
Mer om Kopinor-avtalene: Bruk av trykt og digital tekst.

Dersom abonnementsavtalen ikke sier noe om å legge ut artikler på læringsplattform eller lignende, må en som utgangpunkt legge til grunn at en ikke kan gjøre det med mindre Kopinor-avtalen eller privat bruk-unntaket skulle få anvendelse.

Se også: Publisering på LMS kontra på nettet?