Du er her

Spørsmål

Kan jeg publisering abonnert innhold på skolens LMS?

Er det lov å legge ut en tidsskriftartikkel i full tekst på læringsplattform, når artikkelen er hentet fra en av de basene vi abonnerer på?

Advokaten svarer

Publisert 5. mai 2011, oppdatert 5. februar 2019

Læreinstitusjonen har, da den tegnet abonnementet, inngått en avtale med leverandøren av basen som normalt vil gi svar på spørsmålet som her stilles. Disse abonnementsavtalene varierer fra leverandør til leverandør, men inneholder ofte et forbud mot å legge tidsskriftartikler i full tekst på ut på andre plattformer. Begrensinger som følger av slike abonnementsavtaler må respekteres - også der institusjonen har inngått en Kopinor-avtale.

Mer om Kopinor-avtalene: Bruk av trykt og digital tekst.

Dersom abonnementsavtalen ikke sier noe konkret om bruk av artikler på læringsplattform eller lignende, må avtalen tolkes. Det vil nok da være en formodning for at man som utgangpunkt ikke kan legge artikkelen ut på en slik plattform, med mindre Kopinor-avtalen eller privat bruk-unntaket skulle få anvendelse. Imidlertid kan det fritt lenkes til artikkelen, men en slik tilnærming forutsetter naturligvis at den enkelte bruker har tilgangsrett til den selve databasen.

Se også: Publisering på LMS kontra på nettet?