Du er her

Spørsmål

Kan jeg skrive ned cirka 5 prosent av det som blir sagt i en film, og bruke det som en tekst til undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 7. desember 2011, oppdatert 8. juni 2016

Å skrive ned dialogen i en film vil være et sitat av filmen, eller manuskriptet til filmen. Det er ikke mulig å angi en bestemt prosentandel som kan siteres, verken av en film eller noe annet verk. Hvor langt sitatet kan være vil avhenge av formålet med bruken. Dersom formålet er analyse, kritikk eller harselas av verket kan man sitere mer enn dersom sitatet skal brukes i forbindelse med underholdning. Siteringen skal alltid gjøres i tråd med god sitatskikk og være lojal mot meningen i verket.

Filmer og manuskripter kan siteres i undervisning uten tillatelse fra opphavsmannen og det må ikke betales vederlag for bruken. Vanligvis siterer man et verk når undervisningen gjelder dette verket eller for å utdype et emne. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt og om mulig skal også tittelen på det siterte verket oppgis. Det er for øvrig ingen restriksjoner på hvordan sitatet skal brukes, om det skal leses opp, kopieres til elevene eller publiseres på en digital læringsplattform.