Du er her

Spørsmål

Kan jeg skrive av dialogen fra en film?

Kan jeg skrive ned cirka 5 prosent av det som blir sagt i en film, og bruke det som en tekst til undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 7. desember 2011, oppdatert 22. mars 2019

Å skrive ned deler av dialogen i en film kan for det første etter forholdene være et lovlig sitat fra filmen, eller manuskriptet til filmen. Det er ikke mulig å angi en bestemt prosentandel som kan siteres, verken av en film eller noe annet verk. Hvor langt sitatet kan være vil avhenge av formålet med bruken. Dersom formålet er analyse, kritikk eller harselas av verket kan man sitere mer enn dersom sitatet skal brukes i forbindelse med underholdning. Siteringen skal alltid gjøres i tråd med god sitatskikk og bare i den utstrekning formålet betinger.

[LENKE TIL: «Hvor mye kan siteres»]

Vanligvis siterer man et verk når undervisningen gjelder dette verket eller for å utdype et emne. Opphaveren har krav på å bli navngitt og om mulig skal også tittelen på det siterte verket oppgis. Hvis sitatet er lovlig, er det for øvrig ingen restriksjoner på hvilken form sitatet gis, det kan f.eks. leses opp, kopieres til elevene eller publiseres på en digital læringsplattform. Lovlig sitat fra filmer og manuskripter kan brukes i undervisning uten tillatelse fra opphaveren og det må ikke betales vederlag for bruken.

Hvis den nedskrevne teksten bare skal brukes som grunnlag for din egen fremføring, f.eks. ved opplesing av en monolog fra en film, vil dette uavhengig av sitatretten være lovlig etter åndsverkloven § 43, såfremt det dreier seg om et offentliggjort verk.