Du er her

Spørsmål

Kan man bruke klipp fra YouTube i undervisningen?

Kan jeg (fritt) bruke klipp fra YouTube i undervisningen?

Advokaten svarer

Publisert 29. september 2010, oppdatert 28. mars 2019

Alt innhold som ligger gratis tilgjengelig på YouTube kan brukes i samsvar for Vilkår for bruken som ligger på YouTube-sidene.

Det følger av disse vilkårene at innholdet gjøres gratis tilgjengelig for personlig bruk. Bruk i undervisning vil neppe kunne anses som personlig bruk.  I henhold til YouTubes brukervilkår vil bruk i undervisning altså etter alt å dømme ligge utenfor det som er tillatt.

Etter åndsverkloven ville imidlertid slik bruk være lovlig for visse undervisningsinstitusjoner. Det følger av loven § 43 fjerde ledd at fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området. Bestemmelsen gjelder grunnopplæringen, altså grunn- og videregående skole. Fremføring og overføring i slike klasserom ligger derfor utenfor rettighetshaverens enerett etter loven.

Med andre ord vil undervisningsbruk i disse tilfellene være tillat etter loven, men ikke etter YouTubes brukervilkår.

Det at innholdet ligger gratis tilgjengelig på YouTube gir ingen garanti for at det er publisert på YouTube lovlig, altså med samtykke fra opphaveren. Dersom filmen er laget av andre eller inneholder musikk laget av andre, må den som laster filmen opp først ha samtykke fra rettighetshaveren.

Se også Kan man være sikker på at bilder som er merket med en fribrukslisens er klarert, og at personer som er avbildet har godkjent at bildet kan publiseres?

YouTube har en egen tjeneste hvor rettighetshavere kan rapportere til YouTube dersom de mener at en film krenker deres opphavsrett. YouTube fjerner materialet etter å ha mottatt et slikt varsel. De som laster opp ulovlig materiale, altså innhold de ikke eier, risikerer å få sin YouTube konto slettet og kan ikke laste opp mer materiale til sidene. Detter gir likevel ingen garanti for at materiale som (fortsatt) ligger på YouTube er lovlig opplastet.

Det ligger også betalingsinnhold på YouTube. Det er egne vilkår for bruk av innhold det må betales for. Dette innholdet er til privat ikke-kommersiell bruk.