Du er her

Spørsmål

Kan jeg (fritt) bruke klipp fra YouTube i undervisningen?

Advokaten svarer

Publisert 29. september 2010, oppdatert 7. juni 2016

Alt innhold som ligger gratis tilgjengelig på YouTube kan brukes i samsvar for Vilkår for bruken som ligger på YouTube-sidene.

Når man laster opp filmer på YouTube samtykker man til at filmene kan vises på internett og i andre mediekanaler til allmennheten. Det meste av innholdet ligger gratis tilgjengelig for personlig bruk. I grunnskolen kan det argumenteres for at YouTube filmer kan vises for klassen siden dette anses for å være innen det private området og YouTube lisensen åpner for "personlig, ikke-kommersielle bruk". Det er imidlertid ikke helt klart at begrepet "personlig" alltid vil ha samme innhold som "det private området". I tillegg kan det argumenteres for at filmen også bør kunne vises i andre undervisningsinstitusjoner i ikke-kommersielle sammenhenger, på samme måte som NRKs Nett-TV. Rettighetshaveren har lastet opp filmen til YouTube med det formål at den skal kunne ses av andre. Vi ser imidlertid på denne tolkningen som noe mindre sannsynlig enn den for grunnskolen bl.a. siden YouTube lisensen søker å avskjære bruk for andre formål og måter enn de som er opplistet og f.eks. forelesninger på universiteter vanskelig kan sies å være personligeDersom man vil endre filmen krever dette samtykke fra rettighetshaveren.

Det at innholdet ligger gratis tilgjengelig på YouTube gir ingen garanti for at det er publisert på YouTube lovlig, altså med samtykke fra opphavsmannen. Dersom filmen er laget av andre eller inneholder musikk laget av andre, må den som laster filmen opp først ha samtykke fra rettighetshaveren.

Se også Kan man være sikker på at bilder som er merket med en fribrukslisens er klarert, og at personer som er avbildet har godkjent at bildet kan publiseres?

YouTube har en egen tjeneste hvor rettighetshavere kan rapportere til YouTube dersom de mener at en film krenker deres opphavsrett. YouTube fjerner materialet etter å ha mottatt et slikt varsel. De som laster opp ulovlig materiale, altså innhold de ikke eier, risikerer å få sin YouTube konto slettet og kan ikke laste opp mer materiale til sidene.

Det ligger også betalingsinnhold på YouTube. Det er egne vilkår for bruk av innhold det må betales for. Dette innholdet er til privat ikke-kommersiell bruk.