Du er her

Spørsmål

Kan man bruke skjermbilder fra f.eks. Microsoft Office eller andre programvareleverandører når man lager instruksjonsvideoer i bruk av softwaren?

Advokaten svarer

Publisert 1. november 2010, oppdatert 23. november 2016

Dette spørsmålet er det dessverre ikke et enkelt svar på. Det første vi må ta stilling til er om skjermbildet er opphavsrettslig beskyttet.  Hvis det er beskyttet må vi så ta stilling til om et av unntakene, i praksis sitatretten, kan komme til anvendelse. Ofte vil det nok bli nødvendig å innhente opphavsmannens tillatelse for screencasts (instruksjonsvideoer). En del programmer vil imidlertid være lisensiert under fribrukslisenser som kan tillate kopiering på nærmere vilkår. Spesifikt for Microsoft, så åpner de for bruk av skjermbilder fra deres produkter med noen forbehold i deres brukeravtaler.

Er skjermbilder beskyttet av opphavsretten?

Kun originale verk er beskyttet av opphavsretten. En del enkle brukergrensesnitt (skjermbilder) vil ikke oppfylle kravet til originalitet fordi utformingen av grensesnittene blir bestemt av funksjonaliteten brukergrensesnittet skal representere og er preget av alminnelige løsningsvalg i it-verdenen. Den mulige variasjonsbredden vil ikke være stor nok. Da vil det ikke foreligge en skapende åndsinnsats og grensesnittet vil derfor ikke være originalt i opphavsrettslig forstand, selv om designet av grensesnittet for så vidt kan være noe krevende og bygge på faglig kunnskap. Hvis et brukergrensesnitt ikke er beskyttet av opphavsretten kan det fritt brukes i instruksjonsvideoer, med mindre lisensavtalen til programmet legger begrensninger på dette.

Ved designet av brukergrensesnitt vil imidlertid designerne ofte ha hatt et større rom for alternative løsninger og tilført noe originalt til løsningen. Disse vil være beskyttet av opphavsretten. Dagens versjon av brukergrensesnitt til Microsoft Office har detaljerte ikoner og layout, og designerne har utvist kreativitet innenfor dette området. I dette tilfelle er det sannsynlig at en domstol vil komme til at brukergrensesnittet som et hele er beskyttet av opphavsretten. 

Brukergrensesnitt er i grenseland for hva som blir beskyttet. Oslo tingrett har i Bygg Data-dommen uttrykt at "[…] brukergrensesnitt […] som utgangpunkt ikke nyter opphavsrettslig vern".  Dette er nok for absolutt og dommen er kritisert i juridisk teori. 

En del programmer er lisensiert under fribrukslisenser som kan tillate kopiering på nærmere vilkår.

Kommer sitatretten til anvendelse?

Når brukergrensesnitt er beskyttet av opphavsretten vil det likevel være tillat å sitere i "samsvar med god sitat skikk og i den utstrekning formålet betinger." På dette området finnes det lite teori og praksis å støtte seg til. Antagelig vi sitatretten åpne for bruk av enkelte skjermbilder når det er nødvendig for å forklare programmet. Det er lite trolig at det er anledning til mer omfattende kopiering som video (screencasts) kan innebære. Opphavsmannens økonomiske behov, for eksempel til selv å kunne selge instruksjonsvideoer og bøker, vil tale i retning av en snever anvendelse av sitatretten. Vi vil derfor anbefale å innehente tillatelse fra rettighetshaverne før en lager instruksjonsvideoer.

 
1 Start 2 Fullføre