Du er her

Spørsmål

Kan man bruke Spotify i undervisningen?

Kan man bruke Spotify i undervisningen? Er det i tilfelle noen begrensning for hvor lenge og kan skolen kjøpe Spotify kontoer til sine lærere for bruk i undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 5. februar 2019

Spotify er en tjeneste som tilbyr musikk til privatpersoner til ikke-kommersiell bruk. Ifølge vilkårene i Spotifys brukeravtale så inngår de kun avtaler med privatpersoner og ikke med skoler eller andre typer private eller offentlige virksomheter. Brukervilkårene er klare og begrenser bruksretten til «your own personal, non-commercial, entertainment use».

Imidlertid finnes det musikkstrømmetjenester som gir lisens til kommersielle virksomheter og bl.a. skoler. Et eksempel er Soundtrack Your Brand (https://www.soundtrackyourbrand.com/?utm_source=spotify_support_no&utm_m... ), som bl.a. tillater at spillelister importeres fra Spotify. 

 

Tillegg for grunnopplæring

Det følger av åndsverkloven § 43 fjerde ledd at fremføring og overføring av verk i klasserom i grunnskolen og i videregående skole skal anses å skje innenfor det private området. Slik bruk er altså ikke omfattet av rettighetshaverens enerett. I kraft av denne bestemmelsen kan en lærer spille sin egen private musikk (f.eks. fra LP og CD) for sin klasse uten at rettighetene klareres. Hvis musikken hentes fra Spotify, slår imidlertid Spotifys brukervilkår inn, som beskrevet over. Det er da uten betydning hva loven tillater, fordi man som Spotify-abonnent er bundet av brukervilkårene på avtalemessig grunnlag.