Du er her

Spørsmål

Kan man bruke Spotify i undervisningen? Er det i tilfelle noen begrensning for hvor lenge og kan skolen kjøpe Spotify kontoer til sine lærere for bruk i undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 7. juni 2016

Spotify er i dag en tjeneste som tilbyr musikk til privatpersoner til ikke-kommersiell bruk. Ifølge vilkårene i Spotifys brukeravtale så inngår de kun avtaler med privatpersoner og ikke med skoler eller andre typer private eller offentlige virksomheter.

Musikken Spotify tilbyr er klarert gjennom avtaler med rettighetshaverorganisasjonene eller rettighetshaverne. En liknende tjeneste er streamingtjenesten Wimp. Det er selvfølgelig mulig å ta kontakt med Spotify eller Wimp for å høre om de kan tilby en avtale om bruk i undervisningen.

Det meste av musikken som tilbys fra Sportify streames. Streaming eller en slags direkteavspilling av musikken som kun innebærer en "midlertidig kopiering av data i arbeidsminne/cache hos mottakeren", jf. Wikipedia. 

Streaming av musikk kan derfor være en opphavsrettslig fremføring. Åndsverkloven har en bestemmelse som tillater fremføring av musikk i undervisningen. Dette er allikevel neppe en tilstekkelig hjemmel til å si at et privat Spotify-abonnement kan brukes i undervisningen uten at rettighetene til musikken må klareres. En slik forståelse vi også være i strid med avtalen med Spotify.

Netflix er en lignende tjeneste for streaming av film. Som bruker og medlem av Netflix er du underlagt lignende vilkår som  hos Spotify, altså kun til privat/personlig og ikke-kommersiell bruk.

Tillegg for grunnopplæring

Per i dag praktiseres åndsverkloven slik at en underviser i grunnskolen og i videregående skole kan spille sin egen private musikk for sin klasse uten at rettighetene klareres når en slik bruk kan sies å være innenfor det private området. Det er det nære forholdet mellom elever og lærer i en klasse som følger hverandre over flere år som gjør at dette kan være privat bruk. Det er imidlertid uklart om en lærer kan bruke sitt Spotify-abonnement på skolen siden en slik bruk kan være i strid med brukeravtalen med Spotify. 

Tillegg for høyere utdanning

Bruk på høyskoler og universiteter forstås som offentlig bruk. Et privat Spotify-abonnement kan derfor ikke brukes i undervisningen på f.eks. en høyskole.