Du er her

Spørsmål

Kan man dele kopibeskyttet materiale på tvers av skoler?

Under Kopinor-avtalen, er det riktig at kopibeskyttet materiale kun kan deles i LMS for skolen, men ikke i fagrom på tvers av skoler, slik det vil være for nettundervisning som skjer i samarbeid mellom flere skoler?

Advokaten svarer

Publisert 10. november 2015, oppdatert 5. februar 2019

 Det følger av Kopinor-avtalen med kommuner og fylkeskommuner § 4 at:

"Det kan kopieres til bruk innenfor lisenstakers virksomhet og til bruk i egen undervisningsvirksomhet, jf. § 1 første ledd, herunder utlevering av kopier til kolleger ved samarbeidende institusjoner eller til bruk i samarbeidsorganer for slike.

Kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan gjøres tilgjengelig i virksomhetens/den enkelte skoles interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, intranett, arkiv m.m.), ved digital fremføring (projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle m.m.), ved e-post til ansatte, elever, foresatte o.l.

Systematisk deling av læringsressurser o.l. mellom skoler er dog ikke tillatt."


Tillatelsen man får gjennom Kopinor-avtalen gjelder altså "innenfor lisenstakers virksomhet" /"den enkelte skole". Det fremgår at lisensen også omfatter «utlevering av kopier til kolleger ved samarbeidende institusjoner eller til bruk i samarbeidsorganer for slike.» Etter alminnelig språkbruk vil «utlevering» neppe omfatte deling i digitale nettverk som LMS. Dette støttes av at tillatelsen som konkret gis til bruk på slike digitale læringsplattformer, er begrenset til «den enkelte skoles interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, intranett, arkiv m.m.)» Videre presiseres det at «systematisk mellom skoler» ikke er tillatt.

Vår vurdering er på denne bakgrunn at Kopinoravtalen ikke gir skolene anledning til å dele beskyttet materiale over digitale læringsplattformer på tvers av skoler. Vi antar imidlertid at «fagrommene» i slike tilfeller ren teknisk kan organiseres slik at den enkelte skole gis en egen individuell nedlastings-site, der materialet deles.