Du er her

Spørsmål

Under Kopinor-avtalen, er det riktig at kopibeskyttet materiale kun kan deles i LMS for skolen, men ikke i fagrom på tvers av skoler, slik det vil være for nettundervisning som skjer i samarbeid mellom flere skoler?

Advokaten svarer

Publisert 10. november 2015, oppdatert 10. juni 2016

Hvis vi ser på Kopinor-avtalen med kommuner og fylkeskommuner for perioden 1.1.2015–31.12.2017 står det i § 4:

"Det kan kopieres til bruk innenfor lisenstakers virksomhet og til bruk i egen undervisningsvirksomhet, jf. § 1 første ledd, herunder utlevering av kopier til kolleger ved samarbeidende institusjoner eller til bruk i samarbeidsorganer for slike.

Kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan gjøres tilgjengelig i virksomhetens/den enkelte skoles interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, intranett, arkiv m.m.), ved digital fremføring (projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle m.m.), ved e-post til ansatte, elever, foresatte o.l.

Systematisk deling av læringsressurser o.l. mellom skoler er dog ikke tillatt."

Tillatelsen en får gjennom Kopinor-avtalen gjelder altså "innenfor lisenstakers virksomhet" /"den enkelte skole[…]". Det fremgår at deling "mellom skoler er […] ikke tillatt". Skoler bør altså ikke bruke Kopinor-avtalen som basis for f.eks. å bruke kopibeskyttede bilder og illustrasjoner i PowerPoint-presentasjoner som elever fra flere skole skal ha tilgang til.

Vi vil i denne sammenhengen peke på at det er mulighet å innhente tillatelse direkte fra forfatterne / forlaget. Videre finnes det mange alternativer til å bruke materiale fra lærebokforlagene, store mengder bilder og illustrasjoner er tilgjengelig under fribrukslisenser og noe er også tilgjengelig i det fri.

Se gjerne våre svar på Hva er Creative Commons? og Hva er "det fri" og "public domain"?