Du er her

Spørsmål

Kan man tilgjengeliggjøre passordbeskyttet PDF på internett for undervisning? Regnes dette da som en passordbeskyttet læringsplattform, som for eksempel Fronter?

Advokaten svarer

Publisert 30. mars 2012, oppdatert 8. juni 2016

Det korte og enkle svaret er at det er tryggest å ikke legge passordbeskyttede PDF-er som inneholder andres materiale åpent ut på nettet, men heller benytte en lukket læringsplattform.

Passordbeskytter du en PDF-fil slik at den ikke kan åpnes uten passordet blir filen kryptert. Målet med krypteringen er at informasjonen i filen blir gjort uleselig for alle andre enn de som har passordet. Hvor vellykket dette blir avhenger både av hvordan programmet du bruker krypterer informasjonen,  hvor godt passord du har valgt og hvor godt du beskytter passordet.

Dersom beskyttelsen av filen ikke er effektiv og innholdet bli tilgjengelig for (deler av) allmennheten, kan læringsinstitusjonen bli erstatningsansvarlig dersom de kan bebreides for dette for eksempel ved å ha valgt et dårlig passord eller ikke holdt det hemmelig.

Å benytte passordbeskyttede PDF-filer fremfor et lukket webområde eller læringsplattform kan også ha administrative ulemper. Det blir mye arbeid med å endre passord på mange dokumenter hvis passordet skulle bli kjent. Du kan også risikere å tape passordet dersom en ansatt slutter.

I noen tilfeller er det likevel mulig å tilgjengeliggjøre passordbeskyttede PDF-er uten tillatelse fra opphavsmannen og uten fare for at du setter deg selv eller arbeidsgiver i en vanskelig posisjon: Dersom du selv er opphavsmannen til alt materialet eller materialet er under en lisens som tillater fri bruk, kan du selvsagt legge materialet ut på nettet med eller uten passord.

Les mer om tilgjengeliggjøring og skillet mellom private og offentlige sfære:
Publisering på LMS kontra nettet?