Du er her

Spørsmål

Kan studenter dele innholdet fra et nettbasert kurs med andre?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 27. februar 2019

 

Det er vanlig at studenter, før de får tilgang til en lukket medieportal, må bekrefte at de har lest og godtatt brukervilkårene til den aktuelle tjenesten. Brukeravtalen vil vanligvis legge begrensninger på hva studentene kan foreta seg på medieportalen samt hva de kan dele med andre. Lenking til materiale som universitet har sikret at andre ikke skal ha tilgang til gjennom brukeravtale vil normalt innebære et kontraktsbrukk som kan medføre erstatningsanvsvar. 

Selv om brukeravtalen ikke fastsetter at studentene ikke kan dele innholdet i medieportalen med andre, er utgangpunktet etter åndsverksloven at samtykke må innhentes av rettighetshaveren. Åndsverksloven har imidlertid flere låneregler som kan gi studentene, innenfor visse rammer, rett til å bruke et verk uten samtykke fra rettighetshaveren. Studenter kan blant annet kopiere deler av innholdet fra et lukket medieportal til bruk innenfor det private området, se Publisering på LMS kontra nettet?  Med digital kopiering siktes det til for eksempel nedlasting av filer fra medieportalen.


Videre kan studentenes taushetsplikt legge begrensninger på hva de kan dele med andre. Studenter har, på samme måte som yrkesutøvere, taushetsplikt innen det aktuelle fagområdet de studerer, jf. Universitets og høyskoleloven § 4-6. Denne bestemmelsen er særlig aktuelt for de som studerer helse- og sosialfag og pedagogiske fag. Disse har en plikt til å hindre at taushetsbelagte opplysninger om personlige forhold ikke lekker ut, for eksempel helseopplysninger og annen informasjon knyttet til en person."