Du er her

Spørsmål

Kan vi publisere bilder eller filmopptak av forelesere og andre personer uten deres samtykke?

Advokaten svarer

Publisert 25. oktober 2010, oppdatert 8. juni 2016

Åndsverkloven har en bestemmelse som verner retten til eget bilde og denne bestemmelsen omfatter også bruk av noens ansikt på film. Bestemmelsen slår fast at personbilder i utgangspunktet kun kan vises offentlig når den avbildede personen har samtykket til det. Det er noen unntak fra denne bestemmelsen.

De tre mest vanlige unntakene: 

  • Dersom bildet eller filmklippet har en generell allmenn og aktuell interesse kan bildet eller filmen vises offentlig uten samtykke. Bakgrunnen for unntaket er ønsket om å sikre ytringsfrihet og allmennhetens informasjonsbehov, herunder pressens behov for å bruke personbilder i forbindelse med redaksjonell omtale. Allmennheten anses å ha et større informasjonsbehov i forhold til offentlige personer enn i forhold til andre personer. Kjente og offentlige personer har derfor mindre vern, men heller ikke bildene av disse kan brukes fritt. Hvorvidt bildene kan brukes uten samtykke må vurderes konkret i forhold til den avbildedes personvern.
  • Et annet unntak gjelder bilder av personer som ikke kan sies å være hovedinnholdet i bildet, typisk personer som fanges opp i bakgrunnen av et bilde.
  • Et tredje unntak gjelder gjengivelser av bilder eller film av en større folkemengde i forbindelse med en begivenhet som har allmenn interesse, for eksempel et demonstrasjonstog eller en fotballkamp. Dette unntaket gjelder som oftest utendørsbilder, men kan også omfatte en reportasje fra en debatt, tale eller en omstridt forelesning.

Unntakene fra retten til eget bilde gjelder kun avbildingen av personen. Et sitat fra et opptak av en forelesning kan brukes uten samtykke. 

Se også: Hvor mye kan siteres? 

En gjengivelse av en hel forelesning kan ikke publiseres uten samtykke, selv om den har interesse også for andre studenter eller er samfunnsaktuell. 

Se også: Kan utdanningsinstitusjonen gjenbruke opptaket?