Du er her

Spørsmål

Kreves det samtykke fra foreleser ved bruk av Lync?

Kreves det samtykke fra foreleser dersom en høgskole ønsker å bruke Lync som kommunikasjonsmiddel i en forelesning (nettbasert undervisning)? Det gjøres ikke opptak av disse forelesningene.

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 5. februar 2019

Slik vi forstår verktøyet Lync, skjer det en utveksling av lyd og bilde i sanntid mellom deltagere i en lukket gruppe, hvor deltagerne enten inviteres inn eller ber om å få være med og må aksepteres av den som er ansvarlig. Den enkelte deltager og foreleseren må derfor gjøre en aktiv handling for å bruke verktøyet, og de som deltar vil være identifisert. Dette i motsetning til webcast som vil være tilgjengelig på nettet slik at enhver kan få tilgang uten at dette gjøres kjent for den som er filmet. Vi forstår det også slik at det ikke vil gjøres opptak av disse forelesningene, slik at det ikke vil være mulig å få tilgang til dette etter at forelesningen er over.

I og med at foreleseren må gjøre en aktiv handling for å ta i bruk Lync, og også aktivt enten må invitere eller på forespørsel akseptere studentene som deltar i gruppen mener vi det ikke bør være nødvendig med et ytterligere samtykke. 

Hvis spørsmålet derimot er om høyskolen kan initiere en slik overføring uten at foreleseren selv medvirker til dette rent teknisk, slik som forutsatt over, er svaret at dette krever samtykke. Slikt samtykke kan være avgitt gjennom foreleserens arbeids- eller oppdragsavtale, men hvis ikke må det innhentes konkret. Årsaken er at innholdet i en forelesning normalt vil være opphavsrettsbeskyttet, og i tillegg kan fremføringen i seg selv tenkes å ha vern. Å overføre slikt materiale til allmennheten (altså utenfor en privat kontekst) er noe som faller inn under rettighetshaverens enerett.