Du er her

Spørsmål

Må det innhentes samtykke fra studenter som stiller spørsmål i en forelesning når det blir gjort lydopptak og de ikke blir filmet?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 27. februar 2019

Etter vår vurdering vil det ikke være nødvendig å innhente samtykke fra studenter som stiller spørsmål i en forelesning forutsatt at studentene har fått informasjon om at opptaket vil bli gjort og de ikke er med på video. Er studenten med på video må samtykke i utgangpunktet innhentes. Se Publisere bilder og film uten samtykke for mer informasjon om når samtykke må innhentes ved bruk av video.

Lydopptak av en student som stiller spørsmål og som legges ut på nettet av en undervisningsinstitusjon vil omfattes av personopplysningsloven. Etter vår vurdering åpner interesseavveiningen i personopplysingsloven § 8 f for at dette må være tillatt når studenten på forhånd har fått informasjon om at opptaket vil bli gjort selv om det ikke er innhentet et eget samtykke. Personvernulempen for studenten ved lydopptak av enkelte spørsmål er liten når det på forhånd er gitt informasjon slik at studenter som ikke ønsker å være med kan velge å ikke stille spørsmål. Studentene kan med fordel også gis mulighet til å si ifra at de ikke ønsker å være med på opptaket når de stiller spørsmål for å sikre at de som ikke vil være med ikke får et redusert undervisningstilbud samt at spørsmålet i etterkant kan redigeres vekk før publisering. Hvis det er en lengre presentasjon eller lignende studenten skal gjøre vil vi anbefale at samtykke innhentes siden opptaket vil kunne være mer inngripende og de praktiske mulighetene for å innhente samtykke er større i den situasjonen.