Ansatt og arbeidsgiver

Utgangspunktet er at den som har laget materialet har opphavsretten til det. Dersom arbeidsgiver ønsker å få bruksretten til opphavsrettslig vernet materiale som undervisere har laget, må dette i utgangspunktet reguleres i en avtale.

Det kreves samtykke fra foreleseren både for å kunne ta opptak av forelesningen og for å kunne gjenbruke det offentlig. Trengs det i så fall samtykke fra den aktuelle foreleseren og fra alle de studentene som kan ha blitt filmet?

Arbeidsgiver kan be undervisningspersonalet om å dele ressurser de har rettighetene til, men arbeidsgiver kan ikke gi det til andre eller publisere det uten at det er avtalt med den ansatte. Opphavsretten oppstår hos den som har laget materialet.

Utgangspunktet er at den som har laget undervisningsressursene har opphavsretten til det. Opphavsrettighetene omfatter retten til å bestemme hvorvidt ressursene skal publiseres og hvordan det skal skje.