Musikk og lyd

Publisert 7. februar 2014, oppdatert 16. november 2016

Du har lov til å

 • spille av musikk fra CD, MP3 eller liknende i den ordinære klasseromsundervisningen
 • lytte, laste ned og gjenbruke musikk med åpen lisens, f.eks. Creative Commons
 • bruke lyd i film som er gjort tilgjengelig med en åpen lisens

Du har også lov innenfor avtale med NORWACO å

 • ta opp og spille av lyd fra alle NRKs radiokanaler og mange TV kanaler ved undervisning

Du har også lov innenfor avtale med  TONO- og GRAMO å

 • spille av mekanisk musikk (plate, CD o.l.) i skolen eller på studiestedet, selv om det ikke er ved undervisning
 • kopiere mekanisk innspilt musikk (plate, CD o.l.) til bruk i undervisning

Du har også lov til å

 • bruke lyd og musikk i film (synkronisering) når:
  • Musikken er utgitt og anskaffet på lovlig vis.
  • Tillatelse er innhentet fra plateselskap/artist.
  • Tillatelse er innhentet fra Nordisk Copyright Bureau (NBC). 

Du har ikke lov til å

 • kopiere og publisere musikk på internett eller læringsplattform uten tillatelse enten fra rettighetshaverne direkte eller via rettighetshaverorganisasjon
 • spille av musikk over høyttaleranlegget utenfor undervisning for eksempel i kantina uten tillatelse enten fra rettighetshaverne direkte eller via rettighetshaverorganisasjon
 • fremføre levende musikk "innen rammen av organisert konsertvirksomhet"
 • spille av musikk i undervisning fra streametjenester (som Spotify, iTunes, Amazon o.l.) da disse har egne vilkår for avspilling som forbyr dette

I skolen eller på studiestedet går det et skille mellom fremføring av musikk ved undervisning og fremføring av musikk utenfor undervisning.

Lyd er
 • Musikk
 • Tale
 • Annen lyd som etter åndsverksloven kan regnes som åndsverk.

Lyd kan ha form av digitale eller analoge innspillinger, men også fremføringer som konserter, forestillinger mm.

I åndsverksloven heter det at et utgitt musikkverk kan fremføres offentlig ved undervisning, men ikke innen rammen av organisert konsertvirksomhet.  Se åvl §21 for eksakt formulering.