Tv og film

Publisert 19. november 2013, oppdatert 17. november 2016

Du har lov til å

 • vise film i skolen, når det er en nær relasjon mellom de tilstedeværende og i den ordinære klasseromsundervisningen i grunnskolen
 • bruke og dele CC-lisensiert film etter betingelsene som gjelder etter fribrukslisensen
 • vise film via strømmetjenester dersom vilkårene for strømmetjenesten tillater det. 
 • bruke korte filmklipp i tilknytning til det som sies i undervisningen i henhold til sitatregelen

Skal du vise film og fjernsyn i undervisning i større grupper eller flere klasser sammen og i universitets- og høgskolesektoren må du ha avtale:

Du har også lov til innenfor avtale med Norwaco å

 • vise fjernsynsprogram fra en rekke TV-kanaler i undervisningen
 • vise noen norske spillefilmer
 • gjøre opptak av NRK1, NRK2 og NRK3, samt en rekke andre kanaler

 

Innenfor Norwaco-avtalen har ansatte lov til å

 • gjøre opptak fra tv-program fra bl.a. NRK1, NRK2 og NRK3, unntatt filmverk som er bestemt for annen bruk enn kringkasting (spillefilm) og filmverk som er i handelen eller til utleie
 • gjøre opptakhos undervisningsinstitusjonen, hjemme eller hos en AV-sentral
 • benytte opptak i undervisning og til forberedelser av undervisning
 • tilgjengeliggjøre opptak digitalt i lokale nettverk, intranett og læringsplattformer
 • overføre opptak til kolleger via minnepinne o.l.
 • bestille digitale eksemplarer og motta disse elektronisk fra AV-sentralene som har avtale med Norwaco
 • gjøre opptak av fullt ut norskproduserte spillefilmer laget av et medlem i Produsentforeningen som kringkastes på kanalene i avtalene. Liste over filmer som omfattes av avtalen
 • bruke opptak i prosjekter- og oppgaver som skjer som en del av det pedagogiske opplegget

Du har også lov til innenfor avtale med MPLC og Norwegian Film AS å

 • vise spillefilm i undervisningen​​ fra de fleste utenlanske filmselskap

Motion Picture Licensing Company (MPLC)  og Norwegian Film AS representerer en rekke store filmselskaper som Paramount, Universal, 20th Century Fox, Sony, Warner, SF-film m.fl., og dekker til sammen de fleste filmselskaper i verden. 

Du har ikke lov til å

 • fremføre filmverk i større grupper eller flere klasser sammen uten avtale med de som representerer rettighetshaverne
 • vise filmer som er anskaffet på ulovlig vis; en må bruke "forhåndsinnspilte videokassetter og DVD-plater"
 • gjøre opptak av spillefimer og filmverk som er tilgjengelig for salg eller utleie, eller som vises på kino. Unntak gjelder for norske spillefilmer som er omfattet av Norwacos AV-lisens

 

 • Film kan være spillefilmer, fjernsynsprogrammer, YouTube-videoer, skjermvideoer, opplysningsfilm, reklamefilm med mer.
 • Visning av film for en større gruppe er en framføring.