Lag Spørsmål

Her kan du stille spørsmål om opphavsrett i utdanning. Om spørsmålet er relevant for mange publiserer vi det på delrett. no

Ditt navn.

Navn på spørsmålstiller.

Forklar problemstillingen til advokaten her. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i spørsmålet for visning til offentligheten.

Det orginale spørsmålet, stilt av brukeren. La stå for arkiverings formål.

Vertikale faner