You are here

Spørsmål

Kven har rettane til digitale verk laga av studentar og elevar?

Advokaten svarer

Publisert 9. april 2014, oppdatert 11. april 2014

Den som lagar verket har opphavsretten til verket. Opphavsretten omfattar blant anna retten til å offentleggjere og publisere verket og framstille fleire eksemplar av verket.

Opphavsretten gjeld uansett alder. Mindreårige får følgjeleg opphavsretten til dei verka dei lagar.

Sjå også: Fråskrive seg rettar til eige arbeid?