Sjå filmar

Fysikkprofessor Clister frigjer tid til forsking gjennom digitale læringsressursar
Økonomiforeleser Preben slår om seg med sitat
Filosofiprofessor Røthgersen sladder seg selv
Vigdis er åpen for det meste som er digitalt
Lærer Laila deler Justin Biebers musikk
Roy bruker tegneserier i undervisninga