Du er her

Spørsmål

Hva er vernetid?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 27. februar 2019

Vernetid er den tidsperioden der opphavsretten (eller den nærstående rettigheten) består, altså den perioden der et kunstverk, et dikt, en film, fremføring av en sang osv. er vernet mot andres uautoriserte bruk. Etter utløpet av vernetiden kan enhver fritt bruke og kopiere verket eller fremføringen, uten å måtte be rettighetshaveren om lov eller betale for bruken. Opphaverens ideelle rettigheter er imidlertid langt på vei intakt. Det vil si at selv om vernetiden er utløpt, har opphaveren krav på å bli navngitt. Det er også noen grenser for hvordan verket kan brukes - det skal ikke brukes på en krenkende måte ("klassikervernet").

 

  • Åndsverk er vernet i 70 år etter det året opphaveren døde. For verk med flere opphavspersoner, slik som film, er vernetiden 70 år etter den lengstlevende opphavspersons død.
  • For filmverk regnes de 70 årene fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av hovedregissøren, forfatteren av filmmanuskript, dialogforfatteren og komponisten av musikk som er frembrakt med henblikk på filminnspillingen. For musikkverk der både tekst og musikk er frembrakt med henblikk på verket, regnes de 70 årene fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av tekstforfatteren og komponisten.

Vernetid gjelder også for verk med ukjent opphavsperson.