Du er her

Spørsmål

Hva vil det si å klarere opphavsrett?

Advokaten svarer

Publisert 17. september 2010, oppdatert 27. februar 2019

Å klarere opphavsrettigheter innebærer at man, gjennom å inngå en avtale, skaffer seg en rett til nærmere bestemt bruk av et verk. Slik avtale kan enten gjøres direkte med opphaveren til verket, eller med en organisasjon eller annen representant som opptrer på vegne av opphavere innenfor en bestemt verkskategori, for eksempel Kopinor, Norwaco eller et forlag.

Se også: Hvem forvalter opphaverens rettigheter?

Som regel må det betales for bruken. Verket kan bare brukes på de måter og i det omfang som den inngåtte avtalen gir adgang til. For eksempel kan det avtales at inntil 15 % av sidene i bestemte bøker kan kopieres.

Enkelte former for bruk av opphavsrettslig vernet materiale er tillatt gjennom lånereglene i åndsverkloven kap. 3, og blant lånereglene finner vi også såkalte «fribruksregler», slik som adgangen til kopiering til privat bruk etter § 26. Bruk som loven på denne måten tillater, uten krav om betaling, omtales ikke som «klarering» av opphavsrett.

 

Tillegg for grunnopplæring

Det foreligger en egen Kopinoravtale for grunnutdanningen. Norwaco tilbyr sammen med kringkaster avtaler som gir skoler og barnehager tilgang til TV- og radioprogrammer og spillefilm.

Tillegg for høyere utdanning

Høyere utdanning har gjennom UHR både avtale med Kopinor, så vel som mønsteravtale med BONO. Universiteter, høyskoler, folkehøyskoler og private skoler inngår egne avtaler med Norwaco.