Du er her

Spørsmål

Hvor stor del av et verk, for eksempel et musikkstykke, en tekst eller film kan siteres i undervisningen uten opphavsmannens samtykke?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 4. november 2015

Det er ikke mulig å angi en bestemt prosentandel av et verk, et antall linjer av en bok eller minutter fra en film eller sang som kan siteres fritt. Dersom verket er kort, som for eksempel et dikt eller et kort filmklipp, kan det siteres i sin helhet.

Hvor langt sitatet kan være vil avhenge av formålet med bruken. Dersom formålet er analyse, kritikk eller harselas av verket kan man sitere mer. Et sitat brukt løsrevet fra sammenhengen kan kun være helt kort, f.eks. en setning eller to fra en roman som "ord for dagen". Siteringen skal være lojal mot meningen i verket og må derfor heller ikke være for kort.

Et verk kan siteres uten tillatelse fra opphavsmannen og det må ikke betales vederlag for bruken. Sitatretten skal bl.a. sikre ytringsfrihet og mulighet for debatt og kritikk. Vanligvis siterer man et verk når undervisningen gjelder dette verket eller for å utdype et emne. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt og om mulig skal også tittelen på det siterte verket oppgis.

Andre kunstverk, som fotografiske verk, malerier, skulpturer, etc. kan vanligvis ikke siteres. Et sitat innebærer at man kun viser en del av kunstverket. Dette kan krenke opphavsmannens ideelle rettigheter, f.eks. ved at verkets karakter blir endret når man bare viser en liten del. Men også her har formålet med sitatet betydning. En detalj fra et bilde eller en skulptur kan vises dersom formålet er å kommentere eller analysere dette verket. Det må fremgå at det kun er et utsnitt.

Kunstverk kan gjengis i sin helhet på nærmere vilkår.

Se også: Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen?