Du er her

Spørsmål

Kan institusjonen gjenbruke opptak?

Kan utdanningsinstitusjonen gjenbruke opptak fra en auditorieforelesning?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 7. februar 2019

Det kreves samtykke fra foreleseren både for å kunne ta opptak av forelesningen (så lenge det ikke skjer til rent privat bruk) og for gjenbruke det offentlig i etterkant, som f.eks. podcast eller webcast. Et slikt samtykke kan foreleseren også trekke tilbake. Gjengivelse av filmen for et auditorium eller på en læringsplattform for en større gruppe elever i videregående skole eller studenter i universitet eller høyskoler, anses også for å være utenfor det private området, og altså offentlig.

Se også: Er det den ansatte eller arbeidsgiver som har opphavsretten til materiale undervisere produserer?

Hvorvidt det kreves samtykke fra studenter eller andre tilhørere som evt. er blitt filmet, vil bero på omstendighetene. Det er klart at det ikke kan publiseres nærbilder av identifiserbare personer uten deres samtykke. Et bilde av en liten gruppe, f.eks. et klassebilde i grunnskolen, bør heller ikke publiseres uten samtykke. Åndsverkloven har nemlig en bestemmelse som verner retten til eget bilde. Bestemmelsen forutsetter at personene på bildet er identifiserbare. Korte oversveip og andre bilder av store forsamlinger, f.eks. i et stort auditorium, kan publiseres uten samtykke fra personene i forsamlingen. Dersom det er klart at hovedinnholdet i opptaket er foreleseren og studentene kun synes i bakgrunnen, er det heller ikke behov for samtykke fra studentene.

Dersom studenter som stiller spørsmål skal filmes bør disse helst samtykke til dette før foredraget publiseres. Dersom det er praktisk vanskelig å få innsamlet slike samtykker må undervisningsinstitusjonen i det minste informere i forkant om at forelesningen vil bli filmet slik at studentene eventuelt kan velge å ikke stille spørsmål.

Et unntak fra vernet av eget bilde er avbilding av en hendelse som har allmenn interesse. I så fall kan bilder og film av personer og forsamlinger vises offentlig uten samtykke. Noe som kan ha allmenn interesse er f.eks. bilder av en ulykke eller en omstridt forelesning.