Sitater og annen gjenbruk

Dersom verket er merket med en fribrukslisens som f.eks. Creative Commons, som tillater gjenbruk og at verket kan endres, er det fritt fram å dele opp, modifisere eller sette sammen verket på nye måter.

Det er ikke mulig å angi en bestemt prosentandel av et verk, et antall linjer av en bok eller minutter fra en film eller sang som kan siteres fritt. Dersom verket er kort, som et dikt eller et kort filmklipp, kan det siteres i sin helhet.

Et sitat er en mindre del av et verk som brukes i en ny fremstilling for å sikre alminnelig diskusjonsfrihet.

Materiale som er publisert på internett for fri bruk kan brukes fritt innenfor rammen av de lisensvilkårene det er publisert under. Dette omfatter også verk som er publisert under pseudonymer - slike verk er ikke "eierløse". 

Også ved podcasting kan man sitere andre verk, for eksempel dikt, skuespill, radio- eller kringkasting, film og musikk.

Dersom de korte klippene er sitater fra andres arbeid kan forelesningen podcastes.

Dette spørsmålet er det dessverre ikke et enkelt svar på.

Sitatretten åpner for at en kan benytte screenshots (og små klipp) fra offentlig tilgjengelig tv-serier og DVD-er når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Det kan siteres fra offentliggjorte verk uten tillatelse fra opphavsmannen så lenge det gjøres "i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger", som det står i loven.

Å skrive ned dialogen i en film vil være et sitat av filmen, eller manuskriptet til filmen. Det er ikke mulig å angi en bestemt prosentandel som kan siteres, verken av en film eller noe annet verk.

Bilder og tegneseriestriper vil normalt være beskyttet av opphavsrett. For å kunne bruke dette må du enten ha en tillatelse av opphavsmannen eller så må ett av unntakene fra opphavsmannens enerett komme til anvendelse.

Google oppfordrer til bruk og deling, særlig til ikke-kommersiell bruk i undervisning. Det er derfor gode muligheter til anvendelse, så lenge en ikke bruker ting fra Google på en krenkende måte.

Sitatretten gjelder sannsynligvis også for screenshots fra dataspill. Men husk ideelle rettigheter og etisk bruk.

Som hovedregel vil det kreve samtykke fra opphavsmannen, dersom en skal publisere og distribuere oversettelsen. En oversettelse vil som regel være en bearbeidelse, og ikke et nytt selvstendig verk. 

Studenter kan i utgangpunktet ta en kopi av mer enn 15 % av en bok når det er til "privat bruk" slik dette er regulert i åndsverkloven § 12.

Rettigheter til sangtekst, musikk og framføring må gjøres etter samtykke fra rettighetshaver.

Remixer kan lages og vises fram i den private sfære i følge åndsverksloven, og publisering utenfor den private sfære krever tillatelse fra opphavsmann. 

Om musikk kan brukes i undervisning beror bl.a. på kilden musikken er hentet fra.

Som lånetaker ved et høyskolebibliotek er man vanligvis underlagt Kopinoravtalen, og begrensingene knyttet til kopiering gjelder også for manus. 

Hvilken lisens som kreves avhenger av hvilken film som skal vises, hvem den skal vises til og hvor en har hentet filmen fra. Film kan antagelig i visse situasjoner vises i grunnskolen uten lisens fra rettighetshaver.

De aller fleste bilder, videoer og lydfiler som er tilgjengelig på internett er beskyttet av opphavsrett, med mindre de er falt i det fri

Se spørsmålet Hva er i det fri og public domain?

De aller fleste bilder og filmer som ligger på internett er beskyttet av opphavsrett og det innebærer at du i utgangspunktet må ha en tillatelse (eller lisens) fra opphavsmannen for å kunne bruke bildet. Dette gjelder selv om kun sensorene skal ha eksamensoppgaven.

Klasseromsundervisning i grunnskolen anses å være innenfor det private område og derfor kan en normalt vise spill på storskjerm. I en forelesningssal eller i en klasse på f. eks. universitetet eller videregående gjelder de alminnelige reglene.

I en hel del tilfeller vil en kunne kopiere enkle gjenstander med 3D printing.

Denne type bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale må vurderes opp mot sitatretten i åndsverkloven § 29, som bestemmer at «[d]et er tillatt å sitere fra et offentliggjort v

Maleriet du nevner, og andre kunstverk av samme alder, vil være falt i det fri og derfor kunne benyttes uten at det er nødvendig å innhente tillatelse fra noen opphaver. Det er likevel visse grenser du må være oppmerksom på:

Etter loven er det forskjell på fysisk klasseromsundervisning, der underviser og elever/studenter er fysisk tilstede, og undervisning som skjer digitalt over nett.